Οποιοδήποτε και αν είναι το σημείο που χρήζει ακτινογραφίας, οι ειδικοί μας μπορούν να διενεργήσουν την ακτινογραφία κατ’ οίκον.

Η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε άτομα που δεν δύνανται να μετακινηθούν.