Ακόμα μια υπηρεσία της Family Care Group σχεδιασμένη για τα άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Το Triplex Καρδιάς πραγματοποιείται στον χώρο σας από ιατρό Καρδιολόγο και είναι μία μη επεμβατική εξέταση που ελέγχει τις καρδιακές κοιλότητες και τις βαλβίδες της καρδιάς. Πρόκειται για διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς, όπου με τη βοήθεια υπερηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας, ο Καρδιολόγος ελέγχει τις διαστάσεις και το σχήμα της καρδιάς, τη δύναμη άντλησης και τη ροή του αίματος, με σκοπό να εντοπίσει τυχόν βλάβη ή καρδιακή ανωμαλία.